Bc. Michal Šíma, předseda Klubu zastupitelů ČSSDNarodil se 3. září 1978 v Ostravě. Je ženatý a má dvě děti. Vysokoškolské vzdělání získal studiem v bakalářském studijním programu na  Vysoké škole podnikání, obor Ekonomika a management. Od roku 2001 pracuje jako referent správy daní na Finančním úřadu Ostrava III.

Druhé volební období je zastupitelem městského obvodu Poruba, je také členem komise pro životní prostředí a MA21 a komise sociální a bytové. 

V ČSSD je od roku 2005.

PRO PORUBU: „Budu usilovat o udržení Poruby jako klidného, bezpečného a přátelského obvodu pro seniory a rodiny s dětmi. Chtěl bych prosadit navýšení počtu míst v domech pro seniory a pokračovat v budování dalších parkovacích míst v našem obvodu.“

KONÍČKY: rodina, kutilství a sport (turistika, badminton).

MOTTO: S úsměvem jde všechno líp.

Ing. Roman Michalec

Narodil se 24.1.1976 v Ostravě. V Porubě žije celou dobu a je jejím velkým patriotem. Vystudoval VŠB-TU Ostrava fakultu ekonomickou. V profesním životě se zabýval ekonomikou a financemi v jak soukromém tak i veřejném sektoru. Pět let působil na odboru financí a rozpočtu magistrátu města Ostravy, poté působil na pozicích ekonoma, finančního ředitele, ředitele společnosti včetně výkonu funkce předsedy představenstva společnosti a projektového manažera. V současné době pracuje jako ředitel ostravské projekční společnosti.

Je druhé volební období zastupitelem městského obvodu Poruba, předsedou finančního výboru a členem komise pro školství, kulturu, sport a volný čas.

V ČSSD je od roku 2007.

PRO PORUBU: „Chci se věnovat rozšíření volnočasových a sportovních center, optimalizaci finančních toků a efektivnímu využití evropských finančních zdrojů, aby Porubě přinesly skutečně to, co opravdu potřebuje. Tolik diskutovaná výstavba nové tramvajové trati k mé podpoře rozhodně nepatří.”

 KONÍČKY: rodina, sport (vysokohorská turistika), vaření (kuchařku ale nevydám)

MOTTO: Nikdy není tak špatně aby nemohlo být ještě hůř, ale každá krize tvoří nové příležitosti. 

Ing. Petr Stachura

Narodil se 5. května 1967 v Ostravě, ale od narození žil v Porubě. Po absolvování porubského gymnázia vystudoval obor konstrukce letadel na VUT v Brně. Je ženatý.

V profesním životě pracoval v obchodní společnosti jako manažer a spolumajitel, později jako šéfredaktor a vydavatel leteckého časopisu. Od roku 2002 je zastupitelem městského obvodu Poruba, od roku 2006 pak byl předsedou Dopravní komise a od roku 2010 je místostarostou městského obvodu.

V ČSSD je od roku 1996.

PRO PORUBU: „Po dvě volební období jsem se jako místostarosta věnoval obecním bytům, domům s pečovatelskou službou a bydlení v Porubě. Chtěl bych, aby i nadále bylo bydlení v Porubě tak kvalitní jako dosud, domnívám se, že Poruba je stále tou nejlepší adresou v Ostravě a věřím, že to tak i zůstane. Budu-li zvolen zastupitelem, zasadím se o vybudování dalšího kvalitního bydlení pro seniory v Porubě, protože právě takových bytů má Poruba nedostatek.“

KONÍČKY: letadla a letecká historie, lyžování, turistika.

MOTTO: Nehledat, jak to nejde!

Ing. Ivana Onderková

Narodila se 30. prosince 1976 v Ostravě. Je vdaná a má dvě děti. Vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity, obor ekonomika a právo v podnikání. V roce 2003 složila zkoušku na daňového poradce a stala se členkou Komory daňových poradců ČR. Pracovala jako účetní, daňový poradce a v auditorských službách. Byla finanční ředitelkou i členkou představenstva velké výrobní společnosti. V současné době pracuje jako daňový poradce a člen auditorského týmu ve významné auditorské společnosti s nadnárodní klientelou.

Porubu považuje jako nejlepší místo k bydlení a trávení volného času a nedá na ni dopustit.

Druhé volební období je zastupitelkou městského obvodu Poruba, neuvolněnou radní a členkou finančního výboru. 

V ČSSD je od roku 2004.

PRO PORUBU: „Budu usilovat o to, aby Poruba byla klidné, bezpečné a moderní místo pro rodiny s dětmi. Aby i ty nejmenší, i ty skoro již dospělé děti, našly v Porubě hlavně kvalitní zázemí pro život, pro vzdělání i pro trávení volného času.

Chci se také věnovat nejstarší generaci, zejména rozšíření kapacit domů s pečovatelskou službou, a vytvoření aktivit a míst k trávení aktivního odpočinku a setkávání seniorů.

Za důležité považuji vytvořit tlak na dostavbu Prodloužené Rudné a Severního spoje. Nejsem zastánce vybudování tramvajové tratě na 7. a 8. obvod.

Vzhledem k svému profesnímu zaměření budu dbát na účelné vynakládání prostředků, se kterými disponuje MO Poruba.“

KONÍČKY: rodina, sport (tenis, lyžování).

MOTTO: Když už něco děláš, dělej to pořádně a na 100% !