Místní organizace ČSSD Poruba

mail: info@moporuba.cz

Předseda místní organizace

Ing. Aleš Zedník

Členové Výboru

Ing. Petr Stachura, místopředseda Výboru

Ing. Ivana Onderková, místopředsedkyně Výboru

Ing. Roman Michalec

Mgr. Tomáš Gurecký

Jakub Navrátil, DBA, MPA, MBA, BBA

Zdeněk Hruška

Bc. Michal Šíma, předseda Klubu zastupitelů ČSSD