DOTAZY A ODPOVĚDI

DOTAZY A ODPOVĚDI

 

Zde na tomto místě odpovídáme na Vaše dotazy, které nám byly zaslány na naší kontaktní mailovou adresu.


 

 

Paní M. Z.:  Před volbama slibují a po . . . Na 8.obv.není dodělán chodník za domem n. A. Bejdové 1792/6 -  hlavně, že k hospodě je fakt supr !!!!!

 

Jak jsme Vám již odpověděli, opravdu nelze opravit všechny chodníky v celé Porubě najednou.

Chodníkem k hospodě máte nejspíš na mysli ten snad úplně nejdelší v celé Porubě, který vede od náměstí A. Bejdové až úplně nahoru k ulici O. Jeremiáše. Tento chodník je chodníkem páteřním.

Poruba má, bohužel díky špatně nastavené politice města Ostravy vůči obvodům, omezené finanční prostředky na rekonstrukce a další rozvoj. Proto se snaží opravovat především hlavní a nejvíce používané chodníky.

Chodník za Vaším domem, který vede jen k ulici B. Nikodéma nepatří mezi ty nejvíce používané, proto jeho oprava zatím neproběhla. Rozhodně o něm však víme a po opravení těch důležitějších přijde řada i na něj.

 

Nicméně, aby jste viděla, že opravdu pracujeme i na chodnících ve Vašem okolí, připojujeme zde několik fotografií z Náměstí Antonie Bejdové, jehož oprava právě začala.

Tento týden v pondělí byla zahájena oprava horního náměstíčka u tzv. „Malé pošty“ nad Duhou, před prodejnou Hruška. Správně je to součást náměstí Antonie Bejdové.

Ta oprava bude stát zhruba 3 miliony korun a náměstíčko bude úplně nové. Bude tam vysazeno 20 nových stromů, úplně nová dlažba, nové lavičky a odpadkové koše, atd.

 

Michal Šíma, ČSSD Poruba

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

Pan J. Ch.:  Můžete předložit nějaký podrobnější materiál, kde vznikly parkovací místa, které dopravní úpravy máte na mysli (kruhové objezdy) ? Které chodníky plánujete opravit a jak se chcete angažovat a jaké máte kompetence v dostavbě ul. Rudná? Nesouhlasíte s tramvajovou dopravou a chcete ji nahradit autobusy. Je k tomu zpracovaná studie, zda autobusy jsou schopny kapacitně toto zvládnout a zda nezkomplikují dopravu v jejich trase, která je už teď více než zahlcená?

 

Váš dotaz je na velmi obsáhlou odpověď.

Protože Vám zde nemůžeme předložit mapu celé Poruby se zakreslením všech parkovacích míst, která vznikla během posledních několika let, ale můžeme zde uvést alespoň několik příkladů, kde tato nově vybudovaná parkovací místa jsou.

 Ulice Opavská , č. p. 1124, 1125, 1126 – 51 parkovacích míst v roce 2017

ul. Žilinská – 13 parkovacích míst (2017)

ul. Pokorného – 12 (2017)

ul. Bulharská – 53 (2017 + 2018 – ve třech etapách)

ul. Rušná + Vltava – 28 (2017 –  ve dvou etapách)

ul. Dětská – 15 (2017)

ul. Alžírská – 6 (2017 – je to již V. etapa, v předchozích letech se tam taky dělala parkovací místa)

ul. Bajkalská/Charkovská – 17 (2017)

Věžičky – 16 (2018)

Alžírská  - kompletní nové parkoviště 113 míst (2018)

atd.

 

Co se týče kruhových objezdů, máme na mysli kruhový objezd Francouzská x Nad Porubkou , Francouzská x Jilemnického náměstí. Dle našeho názoru se jedná o dvě velmi vytížené křižovatky, které vyvolávají kolizní situace a kruhové objezdy jsou zde zcela na místě.

 

Samostatný tématem je stavba prodloužené Rudné a Severního spoje, naše stanovisko najdete na webových stránkách www.cssdporuba.cz v záložce AKTUÁLNĚ.

 

Nesouhlas s tramvajovou linkou je také samostatným tématem, viz naše stanovisko na záložce AKTUÁLNĚ (www.cssdporuba.cz). Alternativně navrhujeme pouhý vznik jedné nové linky Globus-Duha-Slovan-FNsP-Obec a to pouze z důvodu zrychlení dopravy od Duhy k FNsP. Projektovaná tramvajová trať nerušila žádný spoj, takže není důvod předpokládat, že by zde nevýstavbou došlo k nějakým problémům v dopravě. Právě naopak. Případná výstavba by dopravu značně zpomalila.

 

Michal Šíma, ČSSD Poruba

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Dobry den, velmi smutně sleduji vývoj následných vyjádření a opatření, která se týkají přechodu pro chodce na ulici Opavské u autobusové zastávky Poruba Vozovna. Jde o ten přechod, kde v důsledku rychlé jízdy bylo v nedávné době usmrceno nebo zraněno několik osob. Jaké opatřeni budete prosazovat, aby se takové nehody na tomto místě neopakovaly?

Dobrý den a děkujeme za otázku.

Tento přechod pro chodce je na komunikaci, které nespadají pod správu obecního úřadu v Porubě.

Opakovaně jsme upozorňovali zřizovatele na nebezpečí, které na přechodu pro chodce vzhledem k jeho umístění hrozí. Prozatím se nám podařilo zajistit přemístění autobusové zastávky až za tento přechod pro chodce. Po poslední smrtelné nehodě měl být tento přechod pro chodce zřizovatel úplně zrušen. Po našich protestech nakonec přechod pro chodce zrušen nebude a byl provizorně označen mobilními semafory, které budou řidiče na tento přechod upozorňovat, byly přidány světelné signály do dlažby a upozornění na projíždějící tramvaj.

Dalším opatřením, které hodláme prosadit je tzv. úsekové měření, které by průběžně aktivně měřilo rychlost po ulici Opavská od Slovanu až po křižovatku s ulici Martinovskou. Dodržování povolené rychlosti na ulici Opavské by mělo vést k snížení rizika pro chodce na všech přechodech. Tyto úpravy musí být projednány s Policie ČR, Magistrátem města Ostravy a Ostravskými komunikacemi.

Ani snížení rychlosti a zpřehlednění přechodu pro chodce nezamezí nehodám, pokud k sobe řidiči a chodci nebudou ohleduplní.
 

Michal Šíma, ČSSD Poruba

 

 ----------------------------------------------------------------------------------Jsem maminka žáka ZŠ Porubské 832. Syn navštěvuje sportovní třídu a odpoledne sportuje v atletické přípravce. Již u zápisu jsem byla nemile překvapena stavem sportovního zázemí a tělocvičen na této škole. Myslím, že se tady zastavil čas. Vše je snad v původním stavu, jen jinak nabarveno, jak za dob, kdy jsem tady chodila já. Co s tím chcete dělat?

Dobrý den.

Děkujeme za Váš mail.

Jedním z našich cílů je právě rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí na ZŠ Porubská 832. V současné době je vypracován projekt nejenom na rekonstrukci tělocvičen, ale i komplexní rekonstrukci spojovací části. Tato část by měla být zvětšena o jedno patro a  vznikne tam dostatečné zázemí nejen pro školu, ale i pro sportovní klub Atletika Poruba.

 

Michal Šíma, ČSSD Poruba

 

 ----------------------------------------------------------------------------------Dobrý den,

dočetla jsem se o vašem negativním postoji k výstavbě nové tramvajové trati a musím říct, že i když velmi chápu různé obavy lidí, jsem zklamaná.

Naopak výstavbu nové tramvajové trati bych uvítala z důvodu že 7. a 8. obvod elektrobusy nevyřeší, protože tím nevznikne napojení na páteřní tramvajovou síť, kterou bych si přála a stejně budu muset ve Svinově přestoupit na tramvaj.

Vážení odpůrci, myslete prosím také na příznivce trati a mladou generaci, pro které je výstavba určena a kteří jsou pro výstavbu.

Vážení, jsem pro výstavbu nové tramvajové trati všemi deseti, at si odpůrci ječí jak chtějí, nemají pravdu. 8.obvod se musí na tramvajovou síť napojit-v noci je to odříznuté od světa, bydlím na osmáku, tak vím o čem mluvím! Děkuji za pochopení,

s pozdravem a přáním hezkého dne G. 

 

Dobrý den paní G., 

Děkujeme za Váš e-mail. 

Postoj ČSSD Poruba proti tramvajové trati není, jak zcela určitě budou někteří tvrdit, reakcí jen na velké množství obyvatel 7. a 8. obvodu, ale vznikl nejen po důkladném prostudování dostupných materiálů k tramvajové trati, ale také jednoduchou logickou úvahou, a to, že stavět tramvajovou trať do urbanisticky hotového celku je zcela nekoncepční.

Celý projekt je od začátku špatně připraven a komunikován s občany a ani po dvou letech stále vlastně nevíme kudy a jestli vůbec je možné (z hlediska geopodloží a samotné ekologie) tramvajovou trať v této lokalitě vystavět. 

Město zcela nekoncepčně opravuje komunikace, kruhové objezdy, buduje cyklostezky a následně by se vše z důvodu výstavby mělo zničit. 

Město nemá dokonce ani vykoupené všechny pozemky přes které by trať měla vést. 

Určitě víte jaký problém má Poruba s Prodlouženou Rudnou kvůli 400 metrům a jak dlouho by mohl výkup pozemků pod tramvajovou tratí trvat. 

O ekologii této stavby také nemůže být vůbec řeč. 

A to je jen pár důvodů, které nás od začátku této investiční akce pro DOTACI vedou k postoji, který máme. 

Pokud máte ve večerních hodinách opravdu problémy s dopravou do vašeho domova, tak toto jde vyřešit zvýšenou frekvenci autobusových linek a třeba i zavedením nového spoje jak navrhujeme v našem programu. 

 

Pěkný den

Michal Šíma ČSSD Poruba