AKTUÁLNĚ

 

 

Dovoluji si Vás pozvat na přátelské posezení členů a příznivců ČSSD

s paní ministryní Janou Maláčovou.

·       středa 22.5.2019 od 17.00 hod.

·       restaurace Myslivna, Ostrava Poruba

(V Zahradách 2180/210)

 

                    Občerstvení, včetně možnosti opékání párků zajištěno.

                                          

 

S přátelským pozdravem

 

 

                                                                                                                                    Tomáš Hanzel

                                                                                                        předseda KP ČSSD Moravskoslezský kraj

 

 

Ne výstavbě nové tramvajové trati !!!

Projekt nové tramvajové tratě v Ostravě Porubě vedené v oblasti 7. a 8. stavebního obvodu považujeme za projekt, který není dostatečně připraven a vyvolává celou řadu pochybností.

Celý připravovaný projekt tak, jak jsme se s ním mohli seznámit, chápeme pouze jen jako usilovnou snahu vedení města v čele s primátorem panem Macurou za ANO 2011 a radním pro dopravu panem Semerákem (Hnutí Ostravak) využít finance z evropských fondů na ekologické projekty. Ovšem už jen skutečnost, že celý projekt byl poslaný do tzv. velké EIA samou podstatu ekologizace popírá. Vedení města při prosazování tohoto projektu nerespektuje vůli dotčených obvodů, ani dotčených obyvatel Poruby.

Při přípravě nové tramvajové tratě nebyla vzata v potaz vůbec odůvodnitelnost celého projektu. Projekt nešetrně zasahuje do území, které je již urbanisticky ucelené, směřuje k zhoršení životního prostředí (např. zpomalení průjezdnosti zrušením tří kruhových objezdů), k zhoršení dopravní propustnosti dotčených stavebních obvodů a má celou řadu další negativních průvodních jevů.

Tuto snahu vedení města Ostrava považuje porubská ČSSD za nesmyslnou a další volební období v porubském zastupitelstvu se budou její zvolení zástupci snažit o zrušeni tohoto projektu s názvem Ekologizace veřejné dopravy v Porubě, čímž je myšlena výstavba nové tramvajové tratě.

Samotné skutečné ekologizaci se však porubská ČSSD vůbec nebrání. Nové elektrobusy v celém 7. a 8. stavebním obvodě by tento aspekt zcela jistě vyřešily. Stejně tak případná lepší dostupnost 7. a 8. obvodu do Fakultní nemocnice Ostrava či na porubskou radnici lze vyřešit novou autobusovou linkou.Prodloužená Rudná

Zprovoznění prodloužené Rudné musí být cílem každé politické strany, která se uchází o přízeň svých voličů v Ostravě - Porubě. Bohužel řešení není jednoduché.

Slibů politiků, kteří občanům v minulosti tvrdili, že vyřeší, zařídí zprovoznění této komunikace už bylo hodně. Nejhlasitěji hlásal vyřešení nynější hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Vondrák ( ANO 2011) a jeho náměstek pro dopravu Ing. Unucka (ODS) – jediné co se jim podařilo je ještě větší oddálení dokončení této dopravní stavby.

Vedení porubské radnice po celou dobu aktivně přistupovalo k urychlené dostavbě Prodloužené Rudné. Bohužel možnosti radnice byly a jsou značně omezené. Rada Městského obvodu Poruba (ČSSD,ANO 2011, KDÚ-ČSL) pověřila starostu obvodu Ing. Mihalíka (ČSSD), aby podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Víme, že toto Prodlouženou Rudnou nezprovozní, ale alespoň se budou muset odpovědné osoby nebo subjekty zpovídat organům činných v trestním řízení.

Porubská ČSSD bude nadále vyvíjet tlak na Ředitelství silnic a dálnic ( dle našeho názoru hlavního viníka větší části problémů, kvůli kterým není Prodloužená Rudná dávno v provozu), vedeni kraje a zvolené poslance za Ostravu, aby v rámci svých kompetencí činily úkony směřující k dokončeni Rudné. Oslovíme členy Vlády ČR zvolené za ČSSD, aby se téma Prodloužené Rudné dostalo do nejvyšších míst a byl vyvinut tlak na ministra dopravy Ing. Ťoka (ANO 2011), aby začal konat.

Podpoříme v podstatě jakoukoliv snahu a iniciativu, která urychlí vyřešeni osobních a majetkových sporů bránici k zprůjezdnění Prodloužené Rudné. 

CHCEME PRODLOUŽENOU RUDNOU !!!Severní spoj

Není vůbec žádných pochyb o tom, že Poruba nutně potřebuje Severní spoj. To, že ještě stále neexistuje ovšem není chybou porubských zastupitelů. Vše má ve své moci statutární město Ostrava a laicky řečeno, pro pana primátora (hnutí ANO 2011) a jeho radní je to však jen zbytečná přítěž. V posledních 3 letech neudělali nic, aby se Severní spoj alespoň trochu rychleji pohnul kupředu. Zde je malá exkurze do čtyřleté historie vývoje událostí kolem Severního spoje.

V březnu 2015 (tedy nedlouho po předchozích volbách) padlo rozhodnutí na investiční komisi města, že město udělá projekt až do fáze územního rozhodnutí a vykoupí potřebné pozemky. Ovšem ani dnes toto ještě není hotovo. V této chvíli má odbor dopravy magistrátu jen koncept územního rozhodnutí a od ledna 2018 to bylo předáno z odboru dopravy na odbor majetkový. Před měsícem jim dodali novější verzi, aby věděli, které pozemky může odbor majetkový vykupovat. Ale vykoupeno není nic. Takže po 4 letech zatím není vykoupen a ani jediný metr čtvereční pro tuto zcela zásadní stavbu.

Po odchodu členů ČSSD z vedení velké radnice to pro nové vedení přestalo být prioritní, a tak si projekt dál žil svým jen velmi pomalým životem. Existuje smlouva mezi krajem a městem (podepsaná již v roce 2015), že až město Ostrava vykoupí všechny pozemky, tak kraj to městu zpětně proplatí.

Chybí ovšem politický tlak na to, aby se v dané věci něco skutečně začalo dělat.