ČSSD

OSTRAVA - PORUBA

'Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.' - Mahátma Gándhí

Naši kandidáti

NAŠI KANDIDÁTI DO PORUBSKÉHO ZASTUPITELSTVA

 • Team 1
  Bc. Michal Šíma

  Bc. MICHAL ŠÍMA Narodil se 3. září 1978 v Ostravě. Je ženatý a má dvě děti. Vysokoškolské vzdělání získal studiem v bakalářském studijním programu na Vysoké škole podnikání, obor Ekonomika a management. Od roku 2001 pracuje jako referent správy daní na Finančním úřadu Ostrava III. Druhé volební období je zastupitelem městského obvodu Poruba, je také členem komise pro životní prostředí a MA21 a komise sociální a bytové. V ČSSD je od roku 2005. PRO PORUBU: „Budu usilovat o udržení Poruby jako klidného, bezpečného a přátelského obvodu pro seniory a rodiny s dětmi. Chtěl bych prosadit navýšení počtu míst v domech pro seniory a pokračovat v budování dalších parkovacích míst v našem obvodu.“ Chránit naše životní prostředí před projekty, které se jako ekologické pouze tváří. KONÍČKY: rodina, kutilství a sport (turistika, badminton). MOTTO: S úsměvem jde všechno líp.

  Bc. Michal Šíma

 • Team 1
   
  Ing. Ivana Onderková

  ING. IVANA ONDERKOVÁ Narodila se 30. prosince 1976 v Ostravě. Je vdaná a má dvě děti. Vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity, obor ekonomika a právo v podnikání. V roce 2003 složila zkoušku na daňového poradce a stala se členkou Komory daňových poradců ČR. Pracovala jako účetní, daňový poradce a v auditorských službách. Byla finanční ředitelkou i členkou představenstva velké výrobní společnosti. V současné době pracuje jako daňový poradce a člen auditorského týmu ve významné auditorské společnosti s nadnárodní klientelou. Porubu považuje jako nejlepší místo k bydlení a trávení volného času a nedá na ni dopustit. Druhé volební období je zastupitelkou městského obvodu Poruba, neuvolněnou radní a členkou finančního výboru. V ČSSD je od roku 2004. PRO PORUBU: „Budu usilovat o to, aby Poruba byla klidné, bezpečné a moderní místo pro rodiny s dětmi. Aby i ty nejmenší, i ty skoro již dospělé děti, našly v Porubě hlavně kvalitní zázemí pro život, pro vzdělání i pro trávení volného času. Chci se také věnovat nejstarší generaci, zejména rozšíření kapacit domů s pečovatelskou službou, a vytvoření aktivit a míst k trávení aktivního odpočinku a setkávání seniorů. Za důležité považuji vytvořit tlak na dostavbu Prodloužené Rudné a Severního spoje. Vzhledem k svému profesnímu zaměření budu dbát na účelné vynakládání prostředků, se kterými disponuje MO Poruba.“ KONÍČKY: rodina, sport (tenis, lyžování). MOTTO: Když už něco děláš, dělej to pořádně a na 100% !

  Ing. Ivana Onderková

 • Team 1
   
  Ing. Roman Michalec

  ING. ROMAN MICHALEC Narodil se 24.1.1976 v Ostravě. V Porubě žije celou dobu a je jejím velkým patriotem. Vystudoval VŠB-TU Ostrava fakultu ekonomickou. V profesním životě se zabýval ekonomikou a financemi v jak soukromém tak i veřejném sektoru. Pět let působil na odboru financí a rozpočtu magistrátu města Ostravy, poté působil na pozicích ekonoma, finančního ředitele, ředitele společnosti včetně výkonu funkce předsedy představenstva společnosti a projektového manažera. V současné době pracuje jako ředitel ostravské projekční společnosti. Je druhé volební období zastupitelem městského obvodu Poruba, předsedou finančního výboru a členem komise pro školství, kulturu, sport a volný čas. V ČSSD je od roku 2007. PRO PORUBU: „Chci se věnovat rozšíření volnočasových a sportovních center, optimalizaci finančních toků a efektivnímu využití evropských finančních zdrojů, aby Porubě přinesly skutečně to, co opravdu potřebuje. Tolik diskutovaná výstavba nové tramvajové trati k mé podpoře rozhodně nepatří.” KONÍČKY: rodina, sport (vysokohorská turistika), vaření (kuchařku ale nevydám) MOTTO: Nikdy není tak špatně aby nemohlo být ještě hůř, ale každá krize tvoří nové příležitosti.

  Ing. Roman Michalec

 • Team 1
   
  Mgr. Tomáš Gurecký

  Mgr. TOMÁŠ GURECKÝ Narodil se 27. února 1973 v Ostravě. Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a obor doplňující pedagogické studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyučoval na AHOL- Vyšší odborná škola o.p.s. právní nauku, na Vyšší odborné škole obchodně právní, s.r.o. občanské soudní řízení a pracovní právo, pracoval v Komerční bance a.s. jako vedoucí oddělení likvidace divize speciálních obchodů a právník, od roku 2003 je advokátem a poradcem Bílého kruhu bezpečí. Od roku 2002 je člen zastupitelstva a kontrolního výboru městského obvodu Poruba, nyní je členem rady a komise bezpečnosti a transparentnosti městského obvodu Poruba, právní komise Magistrátu města Ostravy, v minulosti byl členem legislativně právní komise Moravskoslezského kraje, komise pro výchovu, vzdělání a volný čas městského obvodu Poruba. V ČSSD je od roku 1997. PRO PORUBU: Niccolo Machiavelli řekl: „Obec, zvyklou žít svobodně, lze snadněji udržet s pomocí jejích vlastních občanů.“. Přál bych si, aby se občanům Poruby žilo v Porubě svobodně a samozřejmě co nejlépe, cítili se hlavně bezpečně, spolupodíleli se na rozhodování o významných záležitostech týkající se života obvodu, mohli vyjádřit svůj názor a ten byl vyslyšen, měli v mobilním telefonu uloženou přímou linku na svého zastupitele a toho kontaktovali vždy, když budou mít potřebu mu něco sdělit, měli možnost využívat celé škály volnočasových aktivit na území obvodu a v neposlední řadě měli kde parkovat. KONÍČKY: Sport (cyklistika, plavání, turistika), akvaristika, četba knih. MOTTO: „Pomáhat mě baví“ nebo výstižněji slovy: „Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“ Ralph Waldo Emerson (americký filozof, esejista a básník 1803- 1882).

  Mgr. Tomáš Gurecký

 • Team 1
   
  Ing. Petr Stachura

  ING. PETR STACHURA Narodil se 5. května 1967 v Ostravě, ale od narození žil v Porubě. Po absolvování porubského gymnázia vystudoval obor konstrukce letadel na VUT v Brně. Je ženatý. V profesním životě pracoval v obchodní společnosti jako manažer a spolumajitel, později jako šéfredaktor a vydavatel leteckého časopisu. Od roku 2002 je zastupitelem městského obvodu Poruba, od roku 2006 pak byl předsedou Dopravní komise a od roku 2010 je místostarostou městského obvodu. V ČSSD je od roku 1996. PRO PORUBU: „Po dvě volební období jsem se jako místostarosta věnoval obecním bytům, domům s pečovatelskou službou a bydlení v Porubě. Chtěl bych, aby i nadále bylo bydlení v Porubě tak kvalitní jako dosud, domnívám se, že Poruba je stále tou nejlepší adresou v Ostravě a věřím, že to tak i zůstane. Budu-li zvolen zastupitelem, zasadím se o vybudování dalšího kvalitního bydlení pro seniory v Porubě, protože právě takových bytů má Poruba nedostatek.“ KONÍČKY: letadla a letecká historie, lyžování, turistika. MOTTO: Nehledat, jak to nejde!

  Ing. Petr Stachura

 • Team 1
   
  Ing. Radim Ponča

  ING. RADIM PONČA Narodil se 19. května 1973 v Ostravě. V Ostravě Porubě bydlí již od svého narození. Je rozvedený a má jedno dítě. Vystudoval VŠB-TU Ostrava - fakultu ekonomickou. Od roku 2001 pracuje jako referent správy daní na Finančním úřadě v Ostravě Porubě. Jedno volební období byl zastupitelem městského obvodu Poruba, kde byl členem komise pro sport a volnočasové aktivity a člen finančního výboru. V ČSSD je od roku 2005. PRO PORUBU: „Budu usilovat o podporu pro mladé nastávající generace a snažit se, aby mladí lidé dále setrvali na území našeho krásného obvodu a města. Budu prosazovat postupnou obnovu a oživení veřejných prostranství na sídlištích, vybudování cyklistických stezek a tras, dokončení modernizace škol a podporovat činnosti malých sportovních a zájmových oddílů.“ KONÍČKY: sport, cestování a vše kde je dobrá parta. MOTTO: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš.☺

  Ing. Radim Ponča

 • Team 1
   
  Ing. Radim Trbušek

  ING. RADIM TRBUŠEK Narodil se 9. března 1965 v Ostravě. V Porubě žije celý svůj život. Vystudoval VŠB-TU Ostrava fakultu ekonomickou. Posledních 25 let působí ve finančním sektoru, momentálně na pozici ředitele pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Druhé volební období je zastupitelem městského obvodu Poruba, je také členem Finančního výboru a komise pro bezpečnost a transparentnost. V ČSSD je od roku 2006. PRO PORUBU: „Přál bych si, aby Poruba byla bezpečným, klidným a příjemným místem k bydlení. Rád bych pracoval také na tom, aby městský obvod co nejlépe hospodařil se svými a financemi a co nejefektivněji je využíval.“ KONÍČKY: sport (hokej, badminton, cyklistika), poslech hudby. MOTTO: Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby.

  Ing. Radim Trbušek

 • Team 1
   
  doc. MUDr. JAROSLAV HORÁČEK, CSc.

  doc. MUDr. JAROSLAV HORÁČEK, CSc. Narodil se 23. ledna 1941 v Náchodě. Lékařskou fakultu Palackého univerzity vystudoval v Olomouci, kde po promoci působil na Ústavu patologie jako asistent. V letech 1971-1981 založil obor patologie v okrese Bruntál, v nemocnici v Krnově, kde vykonával funkci primáře a ředitele nemocnice v letech 1971-1981. Od roku 1981 – 1991 byl primářem Krajské nemocnice v Ostravě a plnil povinnost krajského odborníka. Podílel se na vytvoření Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, kde působil 6 let jako děkan a později proděkan. V letech 2012 – 2014 byl prvním zvoleným děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Celoživotně se věnuje patologii v rámci zdravotnictví a vysokého školství. Vědeckou dráhu zahájil na LF Palackého univerzity, kde získal vědeckou hodnost CSc. a v roce 1991 se stal docentem. S ženou Pavlou, lékařkou, vychovali 2 syny Pavla a Jiřího. Doc. Horáček je uznávaným odborníkem v ČR s kontakty v zahraničí. Je příkladem pro mladou generaci studentů, u kterých je velmi oblíbený. V ČSSD působí od roku 1994. V současné době je v městském obvodu Poruba členem sociální a bytové komise. PRO PORUBU: „Budu podporovat mladou generaci se zaměřením k vysokoškolské vzdělanosti a získáváním zkušeností v zahraničí. Dále bych rád vedl mladé lidi k správnému životnímu stylu a k chápání potřeb starší generace a ke kultuře úrovně mezilidských vztahů.“ KONÍČKY: Turistika, fotografování, předávání zkušeností mladé generaci MOTTO: NELZE ZTRÁCET VÍRU V PŘÍZNIVOU BUDOUCNOST

  doc. MUDr. JAROSLAV HORÁČEK, CSc.

 • Team 1
   
  Vladimír Marek

  VLADIMÍR MAREK Narodil se 12. února 1975 ve Frýdku – Místku. Od roku 1998 žije v Porubě. Je ženatý a má dvě děti. Po maturitě na ISŠ ve Frýdku – Místku začal v roce 1995 pracovat v tehdejší Nové Huti jako předák a zástupce mistra. Jedno volební období byl zastupitelem města Ostravy, kde byl členem finančního výboru a komise kultury. Třetí volební období je zastupitelem městského obvodu Poruba, je také členem komise pro životní prostředí a MA21 a komise výstavby, architektury a ekonomického rozvoje. V ČSSD je od roku 1995. PRO PORUBU: “Chtěl bych se zasadit o řešení statické dopravy formou vybudování podzemních garáží a parkovacích domů. Rozšíření sítě cyklostezek, které nebudou v kolizi s chodci a postupnou obnovu přestárlé zeleně.” KONÍČKY: kytara, rybaření a sport (běh, turistika, badminton). MOTTO: Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.

  Vladimír Marek

 • Team 1
   
  Zdeněk Hruška

  ZDENĚK HRUŠKA Narodil se 2. dubna 1960 v Ludgeřovicích. Od roku 1990 žije v Porubě. Je rozvedený a má dvě děti. Vystudoval SOU s maturitou na COP společného stravování v Ostravě, kde působil ve stravovacích službách do roku 1991. Od roku 1992 působil jako strážník u Městské policie Ostrava a od roku 2010 je zaměstnán na Úřadu městského obvodu Ostrava - Poruba. Ve volební období 2010 až 2014 byl členem Zastupitelstva městského obvodu Poruba. Od roku 2010 je členem komise dopravní a komise výstavby, architektury a ekonomického rozvoje. V ČSSD je od roku 2006. PRO PORUBU: „Chci se věnovat zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, opravě a údržbě chodníků a místních komunikací ve správě obvodu a navýšení parkovacích míst v obvodu.“ KONÍČKY: rodina, rybářství a sport. MOTTO: Chovej se k jiným tak, jako bys chtěl, aby se oni chovali k tobě.

  Zdeněk Hruška

Kontaktujte nás

E-Mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Městský obvod

  Ostrava - Poruba
  Rozloha: 13,18 km²