Volební program do komunálních voleb v roce 2018

VY + MY = PORUBA
Na vedení Poruby se podílíme dvacet let a dobře ji známe! Chceme dál bojovat proti zástavbě lesoparku Myslivna, usilovat o dostavbu Prodloužené Rudné a zabránit vzniku ubytoven, které s sebou přinášejí nežádoucí společenské jevy! Chceme vybudovat další parkovací místa, postavit moderní domov pro seniory, pokračovat ve výstavbě hřišť a relaxačních center a zachovat plošný zákaz hazardu.
Poruba musí zůstat klidným, čistým, bezpečným a moderním městským obvodem plným zeleně, kde chcete žít, vychovávat děti a trávit volný čas…


DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

ZAJISTÍME PLYNULEJŠÍ DOPRAVU I POHODLNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ:
● Za čtyři roky jsme vybudovali 1 000 nových parkovacích míst! Chybějících 2 000 míst budeme dále postupně realizovat.
● Zvýšíme plynulost dopravy výstavbou kruhových objezdů (křižovatka ulic Francouzská a Nad Porubkou, křižovatka Francouzská a Jilemnického náměstí).
● Bezpečnost dopravy pak zvýšíme instalací aktivních rychlostních radarů (minimálně ulice Opavská, Hlavní třída v obou směrech, Vřesinská).
● Opravíme další chodníky.
● Budeme pokračovat v úsilí o co nejrychlejší dostavbu Prodloužené Rudné a Severního spoje!
● Jsme proti výstavbě nové tramvajové trati! Potřebné spojení Globus-Duha-Slovan-fakultní nemocnice-Radnice Poruba může zajistit nová autobusová linka.

SENIOŘI
SENIORŮM POSTAVÍME NOVÝ DOMOV A ZAJISTÍME JEJICH BEZPEČÍ

● Zrekonstruujeme další budovu na nový bezbariérový domov pro seniory.
● Zřídíme Senior taxi v obvodu.
● Zvýšíme počet bezpečnostních tlačítek!
● Budeme i nadále podporovat naše kluby seniorů.
● Více míst pro seniory, kde mohou aktivně trávit svůj čas.
● Na žádost občanů umístíme u jejich domů lavičky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MYSLIVNA MUSÍ BÝT ODPOČINKOVÝM MÍSTEM

● Lesopark Myslivna zůstane místem pro sport a relaxaci. Nedovolíme jeho zástavbu. Naopak vybuduje volnočasový Areál zdraví.
● Zajistíme více pracovníků veřejně prospěšných prací na úklid Poruby.
● Systém podzemních kontejnerů se osvědčil. Přibudou další.
● Zasadíme se o modernizaci a estetizaci veřejného prostoru (Duha, náměstí Družby, Nerudovo náměstí a další).
● Dokončíme revitalizaci parků a zeleně (Zámecký park).
● Zřídíme další tzv. pítka (veřejný zdroj vody) v ulicích.
● Zajistíme „přátelské“ toalety na veřejných místech.

BEZPEČNOST
NE HAZARDU, NE UBYTOVNÁM!!!

● Zakázali jsme v Porubě hazard a to se nezmění.
● Ubytovny znamenají kriminalitu, proto žádné nové ubytovny.
● Posílíme kamerový systém v těch místech Poruby, kde se občané necítí bezpečně.
● V ulicích zajistíme více městských strážníků (ve dne i v noci).

ŠKOLSTVÍ
ZVÝŠÍME POČET HŘIŠT A ZMODERNIZUJEME UČEBNY

● Vybudujeme moderní školní hřiště u základních škol, kde dosud chybí (ZŠ Bulharská, ZŠ Sekaniny).
● Budeme pokračovat ve finanční podpoře lyžařských výcviků i škol v přírodě.
● Podpoříme další rozvoj specializací jednotlivých základních škol.
● Zajistíme modernizaci učeben a vybavení základních škol.
● Zrekonstruujeme tělocvičny na ZŠ Porubská a ZŠ Valčíka.

RODINA
BUDEME POMÁHAT RODINÁM A DÁL PODPOROVAT PRÁCI S DĚTMI

● Vybudujeme další moderní bezpečná dětská hřiště a místa, kde se setkávají rodiny s dětmi.
● Dokončíme Komunitní centrum v Pustkoveckém údolí (Fun Kids Park) a v lesoparku Myslivna vybudujeme relaxační a odpočinkové zóny.
● Spolky, které pracují s dětmi, budeme dál podporovat formou dotací a grantů.
● Opět podpoříme příměstské tábory.
● Chceme pokračovat v pomoci rodinám se speciálními potřebami (zaměstnaný rodič samoživitel, hendikepované děti i dospělí, apod.)

KULTURA A RELAXACE
DALŠÍ MÍSTA PRO AKTIVNÍ ODPOČINEK A ZÁBAVU

● Podpoříme konání oblíbených akcí, například Cirkulum, vánoční trhy nebo Porubajk.
● Bude pokračovat výstavba cyklostezek a stezek pro in-line bruslaře.
● Dům kultury Poklad musí sloužit lidem!!!
● Obnovili jsme provoz „Amfíku“ v Porubě.

PODPORA PODNIKATELŮ
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ BUDEME DÁLE ROZVÍJET

● Budeme podporovat drobné podnikatele zajišťující služby pro občany.
● Snížíme poplatky na tržnici a zlepšíme zázemí prodávajících.
● Obnovíme a zatraktivníme farmářské trhy!
● Vytvoříme další tržní místo.

RADNICE
ZJEDNODUŠÍME VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

● Hospodaření obce udržíme jako doposud vyrovnané nebo přebytkové!
● Zvýšíme počet bezplatných Wi-Fi připojení na veřejných místech!
● Umožníme ověřování a změnu pobytu v Informačním centru na Hlavní třídě v Porubě!
● Zřídíme objednávkový systém pro vyřizování záležitostí občanů!
● Zasadíme se o vyšší míru spolufinancování rozvoje Poruby z externích zdrojů!
● Prohloubíme a zintenzivníme spolupráci s VŠB-TU v oblasti architektury, dopravy a zeleně!
● Financování a řízení obvodu musí být pro občany srozumitelné (rozklikávací rozpočet, zveřejnění smluv, veřejná slyšení, ankety občanů k závažným rozhodnutím)!